Клиника обавља специјализовану, поликлиничку и болничку здравствену делатност из медицинске рехабилитације.

Клиника је научно-наставна база за високошколске и средњешколске медицинске установе.

АКТУЕЛНОСТИ

Стручни састанак

Према усвојеном Плану континуиране едукације Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ за 2019. годину, дана  09.05.2019. године у 13 часова у амфитеатру Клинике одржан је Стручни састанак под називом: „Заштитни положаји у раду са непокретним и полупокретним пацијентима у Пријемно-дијагностичкој служби“ Референт: МС Јасмина Стојсављевић

Стручни састанак

Према усвојеном Плану континуиране едукације Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, за 2019. годину дана  18.04.2019. године у 13 часова у амфитеатру Клинике одржан је Стручни састанак под називом: „Здравствена нега пацијенaта након уграђене тоталне ендопротезе зглоба кука“  Референт: МС Сања Николић

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН 18-19 Позив за понуде

ЈН 18-19 Позив за понуде