Aktuelnosti

Obaveštenje o seminaru

Poštovane kolege, Dana 15.11.2019.g. od 10-16 časova, u Ustanovi kulture „Vuk Stefanović Karadžić“, Bulevar Kralja Aleksandra 77a, Beograd, održaće se seminar na temu „Novi terapijski pristupi u neurorehabilitaciji“. Sve potrebne informacije sadržane su u prilogu (slika). Zadovoljstvo nam je da podelimo sa vama nove informacije iz ove oblasti.

Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. godinu, dana  09.05.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je Stručni sastanak pod nazivom: „Zaštitni položaji u radu sa nepokretnim i polupokretnim pacijentima u Prijemno-dijagnostičkoj službi“ Referent: MS Jasmina Stojsavljević

Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, za 2019. godinu dana  18.04.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je Stručni sastanak pod nazivom: „Zdravstvena nega pacijenata nakon ugrađene totalne endoproteze zgloba kuka“  Referent: MS Sanja Nikolić

Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, za 2019. godinu dana 04.04.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je Stručni sastanak pod nazivom: „Mogućnost primene tehnika mobilizacije zgloba kod pacijenata sa hemiplegijom“ Referent: VFT Ivana Krsmanović

Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. godinu, 28.03.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je Stručni sastanak pod nazivom: „Primena ZPP u radu sa nepokretnim pacijentima“ Referent: Aleksandar Mutavdžić.

Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, za 2019. godinu dana  07.03.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je stručni sastanak pod nazivom: „Kortiko oštećenje vida-mogućnost primene u kliničkoj praksi“. Referent: Dr Danijela Vukićević.

Kurs

Dana 22. i 23. februara 2019. godine na Klinici održan kurs pod nazivom „Spinalna mišićna atrofija-strategija fizikalne terapije, disajne rehabilitacije i ortotisanja“, predavači prof. dr Vedrana Milić Rašić, fizioterapeut Kjara Mastela, Foundation IRCCS Ca ‘Granda, Ospedale Maggiore Policlinico of Milan, fizioterapeut Merion Mejn, Great Ormond Street Hospital, prim. dr Danijela Vukićević.

Kurs

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. godinu, dana  07.02.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je kurs pod nazivom: „Senzorni profil 2 – mogućnost primene u kliničkoj praksi“. Referent: Dr Danijela Vukićević i dr Jelena Stiković.

Kurs

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. g. , dana 24.01.2019. g. u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je kurs po nazivom: „Bejli 3 skala razvoja deteta – primena u kliničkoj praksi“. Referenti: dr Danijela Vukićević i dr Jelena Stiković