Aktuelnosti

Kurs

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. godinu, dana  07.02.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je kurs pod nazivom: „Senzorni profil 2 – mogućnost primene u kliničkoj praksi“. Referent: Dr Danijela Vukićević i dr Jelena Stiković.

Kurs

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. g. , dana 24.01.2019. g. u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je kurs po nazivom: „Bejli 3 skala razvoja deteta – primena u kliničkoj praksi“. Referenti: dr Danijela Vukićević i dr Jelena Stiković