Курс

Према усвојеном Плану континуиране едукације Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ за 2019. годину, дана  07.02.2019. године у 13 часова у амфитеатру Клинике одржан је курс под називом: Сензорни профил 2 – могућност примене у клиничкој пракси“.

Референт: Др Данијела Вукићевић и др Јелена Стиковић.