Kurs

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. godinu, dana  07.02.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je kurs pod nazivom: Senzorni profil 2 – mogućnost primene u kliničkoj praksi“.

Referent: Dr Danijela Vukićević i dr Jelena Stiković.