Стручни састанак

Према усвојеном Плану континуиране едукације Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, за 2019. годину дана  07.03.2019. године у 13 часова у амфитеатру Клинике одржан је стручни састанак под називом: „Кортико оштећење вида-могућност примене у клиничкој пракси“.

Референт: Др Данијела Вукићевић.