Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, za 2019. godinu dana  07.03.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je stručni sastanak pod nazivom: „Kortiko oštećenje vida-mogućnost primene u kliničkoj praksi“.

Referent: Dr Danijela Vukićević.