Курс

Према усвојеном Плану континуиране едукације Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ за 2019. г. , дана 24.01.2019. г. у 13 часова у амфитеатру Клинике одржан је курс по називом: „Бејли 3 скала развоја детета – примена у клиничкој пракси“.

Референти: др Данијела Вукићевић и др Јелена Стиковић