Kurs

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. g. , dana 24.01.2019. g. u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je kurs po nazivom: „Bejli 3 skala razvoja deteta – primena u kliničkoj praksi“.

Referenti: dr Danijela Vukićević i dr Jelena Stiković