Стручни састанак

Према усвојеном Плану континуиране едукације Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, за 2019. годину дана 04.04.2019. године у 13 часова у амфитеатру Клинике одржан је Стручни састанак под називом: „Могућност примене техника moбилизације зглоба код пацијената са хемиплегијом

Референт: ВФТ Ивана Крсмановић