Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, za 2019. godinu dana 04.04.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je Stručni sastanak pod nazivom: „Mogućnost primene tehnika mobilizacije zgloba kod pacijenata sa hemiplegijom

Referent: VFT Ivana Krsmanović