Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, za 2019. godinu dana  18.04.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je Stručni sastanak pod nazivom: „Zdravstvena nega pacijenata nakon ugrađene totalne endoproteze zgloba kuka

 Referent: MS Sanja Nikolić