Стручни састанак

Према усвојеном Плану континуиране едукације Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ за 2019. годину, 28.03.2019. године у 13 часова у амфитеатру Клинике одржан је Стручни састанак под називом: „Примена ЗПП у раду са непокретним пацијентима

Референт: Александар Мутавџић.