Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. godinu, 28.03.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je Stručni sastanak pod nazivom: „Primena ZPP u radu sa nepokretnim pacijentima

Referent: Aleksandar Mutavdžić.