Etički odbor

  1. Dr Radoje Čobeljić, predsednik
  2. Dr Aleksandar Pavlović
  3. Dr Sindi Rodić
  4. Dušica Kaladžić, VFT
  5. Nataša Arsić, VMS

članovi iz reda građana:

  1. dipl. pravnik Bojan Ljubisavljević
  2. dipl pravnik Ilija Knežević