Komisija za unapređenje i proveru kvaliteta rada

  • dr Danijela Vukićević, predsednik
  • dr Snežana Mijatović, član
  • dr Olivera Đorđević, član
  • Snežana Pavlović, gl. sestra, član
  • Vladislava Maksimović timska sestra, član
  • Anđelka Pjanović, gl. terapeut, član
  • Ivan Đorđević, odeljenski terapeut, član