Стручна усавршавања у 2018. години

22.03.2018. на Клиници за рехабилитацију је одржан стручни састанак на тему „Дензитометријска дијагноза остеопорозе“, предавач Др Снежана Мијатовић, који је акредитован под бројем А-1-550/18.