Stručni kolegijum

Članovi stručnog kolegijuma su zdravstveni radnici sa visokom školskom spremom, koji su načelnici organizacionih jedinica ili službi.