Стручни савет клинике

  1. Др Драган Вуловић, председник
  2. Др Александра Секулић, члан
  3. Др Александар Стојановић, члан.