Raspored rada lekara u ambulantama

PONEDELJAK

Dr Snežana Mijatović

UTORAK

Prim dr sci med Aleksandar Pavlović

SREDA

Prim dr Aleksandar Stojanović

ČETVRTAK

Prim dr sci med Aleksandar Pavlović

PETAK

Dr Snežana Mijatović

PONEDELJAK

Prim dr sci med Nenad Milovanović

UTORAK

Prim mr sci med Željko Kanjuh

SREDA

Prim dr Dragana Petrović

ČETVRTAK

Prim dr Dragana Milenković

PETAK

PONEDELJAK

Dr sci med Olivera Đorđević

UTORAK

Dr Sindi Rodić

SREDA

Dr Marica Gavrilović

Prim mr sci med Biljana Stojanović

ČETVRTAK

Prof dr Ljubica Konstantinović

Doc dr Aleksandra Vidaković

PETAK

PONEDELJAK

Dr sci med Rade Babović

UTORAK

Dr Slađana Kostić

SREDA

Mr sci med dr Radoje Čobeljić

ČETVRTAK

Prim dr Dragan Vulović

PETAK

PONEDELJAK

Dr sci med Aleksandra Sekulić

Dr Jelena Stiković

UTORAK

Prim dr sci med Srbislav Stevanović

SREDA

Prim dr sci med Srbislav Stevanović

Dr Jelena Stiković

ČETVRTAK

Prim dr Danijela Vukićević

PETAK

Prim dr Danijela Vukićević