Zaštita/zaštitnik prava pacijenata

KANCELARIJA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Ulica Tiršova 1
Prizemlje, kancelarija br. 9
Radnim danom od 09:00 do 15:00 časova
011/360-56-34

savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs