Клиника обавља специјализовану, поликлиничку и болничку здравствену делатност из медицинске рехабилитације.

Клиника је научно-наставна база за високошколске и средњешколске медицинске установе.

АКТУЕЛНОСТИ

Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Измена плана јавних набавки 2024

Одлука о измени плана ЈН од 09.02.2024 Измењени план јавних набавки