Klinika obavlja specijalizovanu, polikliničku i bolničku zdravstvenu delatnost iz medicinske rehabilitacije.

Klinika je naučno-nastavna baza za visokoškolske i srednješkolske medicinske ustanove.

AKTUELNOSTI

Oglas za prijem u radni odnos

Oglas za prijem u radni odnos

Oglas za prijem u radni odnos

Oglas za prijem u radni odnos

JAVNE NABAVKE

Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki

Odluka o izmeni i dopuni plana JN br. 03-1002 od 26.03.2024.