Клиника обавља специјализовану, поликлиничку и болничку здравствену делатност из медицинске рехабилитације.

Клиника је научно-наставна база за високошколске и средњешколске медицинске установе.

АКТУЕЛНОСТИ

Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавештење о закљученом уговору за ЦЈН 404-1-110-21-31-3

Обавештење о закљученом уговору за ЦЈН 404-1-110-21-31-3