Стручни састанак

Према усвојеном Плану континуиране едукације Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ за 2019. годину, дана  09.05.2019. године у 13 часова у амфитеатру Клинике одржан је Стручни састанак под називом: „Заштитни положаји у раду са непокретним и полупокретним пацијентима у Пријемно-дијагностичкој служби

Референт: МС Јасмина Стојсављевић