Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. godinu, dana  09.05.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je Stručni sastanak pod nazivom: „Zaštitni položaji u radu sa nepokretnim i polupokretnim pacijentima u Prijemno-dijagnostičkoj službi

Referent: MS Jasmina Stojsavljević