Delatnost

Klinika obavlja specijalizovanu, polikliničku i bolničku zdravstvenu delatnost iz medicinske rehabilitacije.

Klinika obavlja obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost u skladu sa Zakonom.

U okviru svoje delatnosti, Klinika naročito:

  • Prati i proučava stanje iz oblasti rehabilitacije i predlaže mere unapređivanja;
  • Istražuje i otkriva uzroke i pojave širenja oboljenja i povreda, kao i način i mere njihovog sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja, efikasnog i kvalitetnog lečenja, rehabilitacije i sprečavanja invalidnosti;
  • Vrši ispitivanje i primenu novih metoda prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije;
  • Utvrđuje stručno-medicinske i doktrinarne stavove i pruža stručno-metodološku pomoć u njihovom sprovođenju;
  • Sprovodi školovanje, stručno usavršavanje, specijalizaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
  • Sprovodi programe zdravstvene zaštite;
  • Utvrđuje i sprovodi mere u elementarnim nepogodama i drugim vanrednim situacijama;
  • Sprovodi mere radi sprečavanja neželjenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u zdravstvenoj ustanovi i obezbeđuje stalnu kontrolu sprovođenja ovih mera;
  • Organizuje i sprovodi unutrašnji nadzor nad stručnim radom. Vrši ispitivanje i primenu novih metoda prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije;