Edukacije lekara i terapeuta na dečijem odeljenju

  1. Limfedem-terapijski koncept kompleksne dekongestivne terapije: VFT Marija Đekić, VFT Marija Đoršević.

 

  1. Seminar: „Upoznavanje sa ranom dijagnostikom i intervencijom kod novorođenčadi i male dece (Introduction to Early Assessment and Intervention with Babies and Young Children in „Bobath Centre“) u Londonu, UK, prim. dr Danijela Vukićević.

 

2008/2010/2014: prehtlov metod kvalitativne procene spontane motorike sa ciljem rane detekcije odstupanja u motornom razvoju, „Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of General Movements in Preterm, Term and Yound Infants), Pisa, Italy, Prim. dr Danijela Vukićević.

 

2005/2009/2018: Neuromuskularni tejping nivo I i II, VFT Ana Kanjuh, VFT Danijela Sudar, VFT Marija Đorđević, VFT Marija Đekić.

 

2009: Thera band nivo I traka I nivo II lopta, VFT Marija Đekić

 

2009/2012. Psihodinamsko integrativno savetovanje, 4. nivo, 480 časova.

 

2011/2012/2013 Trening za Senzornu integraciju  nivo I-VI (320 h), u organizaciji C.S.P.E.R. u Beogradu sa licenciranim edukatorom Kristine Kull-Sadacharam iz „Kinder center“, Minhen , Prim. dr Danijela Vukićević, VFT Marija Đekić, VFT Anka Mandić.

 

2011.     Developmental and behavioural pediatrics.

 

2014 Obuka za korišćenje GMCD instrumenta, predavač prof. Ilgi Ertem, University of Ankara, seminari u Beogradu pod pokroviteljstvom UNICEF-a, prim. dr Danijela Vukićević.

 

2014 Trening za korišćenje Bayley III Scaleu organizaciji udruženja „Ana“, sa licenciranim edukatorom Betty Hutchon (Consultant Neuro Develomental Therapist, North Central London Perinatal Networt, Head Occupational Therapis (Paediatrics) Royal Free hospital. Honoraty Lecturer Dept of paediatrics and Child Health, University College London Medical School), prim. dr Danijela Vukićević.

 

2015.   Edukacija za korišećnje instrumenta „Ages and Stages Questionnaires“ pod rukovodstvom prof Hollie Hix Small, ASQ University of Oregon, licencirani treten. Prim. dr Danijela Vukićević.

 

2016.   Transakciona analiza, radionice, 16 časova

 

2018 Cerebralno oštećenje vida u dečjoj dobi, u organizaciji „Centra ličnog razvoja“ u Novom Sadu, a pod rukovodstvom licenciranih edukatora iz Dnevnog centra za rehabilitaciju „Mali dom“ iz Zagreba, prim. dr Danijela Vukićević, dr Jelena Stiković, VRT Anka Mandić, VFT Ana Kanjuh, VFT Marija Đekić, VFT Danijela Sudar.

 

  1. Trening za korišćenje Baylex III Scale u organizaciji „Centra ličnog razvoja“ u Novom Sadu, sa licenciranim edukatorom Betty Hutchon (Consultant Neuro Develomental Therapist, North Central London Perinatal Network, Head Occupational Therapist (Paediatrics) Royal Free Hospital. Honorary Lecturer Dept of paediatrics and Child Health, University College london Mecical School), prim. dr Danijela Vukićević, dr Jelena Stiković, master psihologije Vanja Ivanović.

 

  1. Obuka za korišćenje Motornog profila deteta (Infant Motor Profile) za procenu motornog razvoja dece uzrasta do 18 meseci, pod rukovodstvom prof. Mijne Hadders Algre, UMCG, Groningen, u organizaciji UDK i UNICEF-a, prim. dr Danijela Vukićević, prim. dr Aleksandra Sekulić.

 

  1. Obuka za Prehtlov metod kvalitativne procene spontane motorike u organizaciji Klinike za rehabilitaciju „Dr M. Zotović“, i UNICEF-a , a pod rukovodstvom prof. Mijne Hadders Algre, UMCG, Groningen. prim. dr Danijela Vukićević, prim. dr Aleksandra Sekulić, dr Jelena Stiković, VFT Stefan Miladinović, VFT Marija Đekić, VFT Marija Đorđević, master psihologije Vanja Ivanović.

 

  1. Obuka za primenu Senzornog profila 2, vebinari, u organizaciji Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, a pod rukovodstvom PhD OTR Winnie Dunn, FAOTA, Kansas Medical Center , prim dr Danijela Vukićević, dr Jelena Stiković, VFT Marija Đekić, VRT Anka Mandić, psiholog Vanja Ivanović, logoped Milka Glavonjić, logoped Tamara Ratković.

 

  1. ISSR-Schroth terapija u lečenju dece i odraslih u organizaciji „DEUS“, C1 i C2 nivo. Prim. dr Aleksandra Sekulić.

Sveobuhvatni terapijski program skolioza, u organizaciji Akademije „OSTEAS“, osnovni i napredni kurs. VFT Danijela Sudar.

 

Internacionalna trodimenzionalna terapija skolioza, pod rukovodstvom …. 1 i 2. deo u trajanju od po 38 časova. VFT Ana Kanjuh, VFT Marija Đorđević, master psihologije Vanja Ivanović.

 

MIROR terapija u organizaciji Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Sokobanjska 13, pod rukovodstvom VRT Jasmina Avdovića, BiH. VRT Stojković Milena, Mucić Jelena, Gligorić Zoran.

 

2019.      Osnove procene dece sa oštećenjem vida i dodatnim smetnjama ili gluvom slepoćom u trajanju od 65 sati.

Dragana Kostić i Milka Glavonjić