Етички одбор

  1. Др Радоје Чобељић, председник
  2. Др Александар Павловић
  3. Др Синди Родић
  4. Душица Калаџић, ВФТ
  5. Наташа Арсић, ВМС

чланови из реда грађана:

  1. дипл. правник Бојан Љубисављевић
  2. дипл правник Илија Кнежевић