Комисија за унапређење и проверу квалитета рада

  • др Данијела Вукићевић, председник
  • др Снежана Мијатовић, члан
  • др Оливера Ђорђевић, члан
  • Снежана Павловић, гл. сестра, члан
  • Владислава Максимовић тимска сестра, члан
  • Анђелка Пјановић, гл. терапеут, члан
  • Иван Ђорђевић, одељенски терапеут, члан