Контакт

Адреса:
Сокобањска 13, Београд

Е-маил:
klinika.zotovic@rehabilitacija.rs

Контакт телефони

Директор
011 2062-504

direktor@rehabilitacija.rs

Главна сестра
011 2062-602

glavna.sestra@rehabilitacija.rs

Главни терапеут
011 2062-555

glavni.terapeut@rehabilitacija.rs

Правна служба
011 2062-561

kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs

Економска служба
011 2062-501

mzotovic@verat.net

Техничка служба
011 2062-542

tehnicka.sluzba@rehabilitacija.rs

ИТ служба
011 2062-550

it@rehabilitacija.rs

Интерна медицина
011 2062-570