Naučno nastavna delatnost

Klinika je naučno-nastavna baza za visokoškolske i srednješkolske medicinske ustanove.

Klinika je naučno-nastavna baza za:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
  • Visoka medicinska škola strukovnih studija u Beogradu
  • Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
  • Visoka strukovna medicinska škola ”Milutin Milanković” u Beogradu
  • Srednja medicinska škola ”Milutin Milanković” u Beogradu.