Научно наставна делатност

Клиника је научно-наставна база за високошколске и средњешколске медицинске установе.

Клиника је научно-наставна база за:

  • Медицински факултет Универзитета у Београду
  • Висока здравствена школа струковних студија у Београду
  • Висока медицинска школа струковних студија у Београду
  • Висока спортска и здравствена школа струковних студија у Београду
  • Висока струковна медицинска школа ”Милутин Миланковић” у Београду
  • Средња медицинска школа ”Милутин Миланковић” у Београду.