Руководство

Према Статуту органи управљања Клиником су:

  • Директор,
  • Управни одбор,
  • Надзорни одбор.

Руководиоци, по избору директора, у Клиници за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ управљају организационим јединицама.

Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ има следећу адресу и телефон:

  • Београд, Сокобањска 13;
  • тел. 011/2062-500, факс 011/2667-623.

Управа

ВД Директор
Прим мр сц. мед. др Жељко Кањух
тел. 011/2062-504

Помоћник директора за медицинске послове
Прим мр сц. мед. др Биљана Стојановић
тел. 011/2062-504

Помоћник директора за правне, опште и техничке послове
дипл. правник Небојша Лазић

тел. 011/2062-561

Помоћник директора за економско – финансијске послове
дипл. ек. Светлана Добриловић-Кошанин

тел. 011/2062-501

Помоћник директора за научноистраживачки рад и образовну делатност
Проф. др Љубица Константиновић
тел. 011/2062-518, 011/2062-629

Помоћник директора за интерну ревизију
Mирјана Ћирић
тел. 011/2062-567

Главна сестра
Снежана Павловић
тел. 011/2062-602

Главни терапеут
Анђелка Пјановић
тел. 011/2062-555