Stručna usavršavanja u 2017. godini

Stručna usavršavanja lekara u ustanovi u 2017. godini

Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ je u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine akreditovala 3 stručna sastanka 2. kategorije („Poremećaji govorno-jezičkih funkcija kod bolesnika na rehabilitaciji posle moždanog udara, predavač doc. dr A. Vidaković, „Osteoporoza kod muškaraca“, predavač dr D. Milenković i „Efekti rehabilitacionog tretmana na kvalitet života pacijenata sa frakturom kuka“, predavač dr S. Mijatović), kao i 2 kursa akreditovana za terapeute („Funkcionalna pomagala u rehabilitaciji-značaj i izrada“, predavači: prim. dr Ž. Kanjuh, kao i VRT G. Savković, A. Aleksić, V. Krstić, S. Gligorić i B. Vučković, i „Korektivna pomagala u rehabilitaciji-značaj i izrada“, predavači: prim.dr Ž. Kanjuh, kao i VRT B. Lazić, M. Stojković, M. Kecman, S. Pavlović, B. Seničić).

 

Stručna usavršavanja lekara van ustanove u 2017. godini

Na održanom 17. Kongresu fizijatara Srbije na Kopaoniku u periodu od 18.05. do 21.05.2017. godine aktivno je učestvovalo osam lekara. Prof. dr Ljubica Konstantinović, kao član naučnog i organizacionog odbora bila je i moderator sesije „Tretman bola u neurorehabilitaciji“. Doc. dr Aleksandra Vidaković, dr Sindi Rodić, dr Srbislav Stevanović, dr Danijela Vukićević, dr Nenad Milovanović su imali usmene prezentacije, dok su dr Marica Gavrilović i dr Aleksandar Pavlović uzeli učešće sa poster prezentacijama.

Januara meseca održan kurs pod nazivom „Komplementarna medicina -Klinička primena“, gde je predavač bila prof. dr Ljubica Konstantinović. Takođe, kao predavač u organizaciji SUIM-a 23.12.2017. god. održan kurs „Komplementarna medicina-osnovi akupunkture“. U periodu od 13-14.05.2017. održan Kongres 12. BISOP, u svojstvu predavača.

U periodu od 24.-26. maja 2017. godine u Italiji (Milano i Trevizo) održan je „Masterclas of bladder, bowel and sexual dysfunctionel in SCI and neural tube defect“ na kom je prisustvovao dr Radoje Čobeljić.

Dr Rade Babović boravio na Kopaoniku u svojstvu predavača, održavši dva kursa: 1. „Savremena medicinska pomagala u lekarskoj i farmaceutskoj praksi“, održan dana 25.04.2017. godine, drugi kurs pod nazivom „Hirurški tretman gornjih urinarnih puteva, stres, inkontinencija i erektilne disfunkcije“ održan u periodu od 26.4. do 28.4.2017.godine. U Zavodu za protetiku 22.11.2017.godine održao predavanje „Načini pražnjenja mokraćne bešike kod osoba sa amputacijom“ dok je u decembru mesecu u okviru Erasmus programa Evropske Unije održao predavanje u Podgorici na temu: Inkluzija dece sa invaliditetom preko sportskih aktivnosti“.

Dana 24.11.2017. godine u našoj ustanovi od strane Srpskog udruženja za neurorehabilitaciju (SUN) održan je Nacionalni kurs 1. kategorije pod nazivom: „Funkcionalna procena u neurorehabilitaciji“, gde su predavači bili prof. dr LJ. Konstantinović, doc. dr A. Vidaković i ass. dr Olivera Đorđević.

U periodu od 15.12. do 22.12.2017. godine, po predlogu Ministarstva zdravlja RS i odobrenju v.d. direktora Klinike dr Jelena Stiković je službeno boravila u Klinici ACIBADEM u IstanbuluTurska, gde je prisustvovala pregledima i operacijama dece sa Dg: Spina bifida koje je radio prof. dr Memet Ozek, dečji neurohirurg, sa svojim timom.

 

Učešće na stručnim skupovima van ustanove u 2017. godini
Logopedi, socijalni radnici, psiholozi

17. Kongres fizijatara Srbije, održan na Kopaoniku u maju 2017. godine, aktivni učesnik logoped Tanja Milovanović usmena prezentacija rada.

Multidisciplinary practice in the NICU, održan jula 2017. g. Multidisciplinarni pristup novorođenčetu u jedinici intenzivne nege, uključujući pozicioniranje, negu, hranjenje i obezbeđivanje pravilnih senzornih nadražaja. Prisustvovala logoped Smilja Vukotić.

MAES Therapy – Introductory course, održan decembra 2017. g. Bolje razumevanje dece sa cerebralnom paralizom i sličnim neurorazvojnim poremećajima i principi za poboljšanje njihove koordinacije. Prisustvovala logoped Smilja Vukotić.

               

 Učešće medicinskih sestara, fizio i radnih terapeuta na stručnim skupovima van ustanove u 2017. godini

 U svojstvu predavača učestvovale su glavna sestra Snežana Pavlović i VMS Ranka Pantović 25.04.2017. godine na Kopaoniku nacionalni kurs prve kategorije „Savremena medicinska pomagala u lekarskoj i farmaceutskoj praksi“.

U periodu od 06.10. do 08.10.2017. godine održan je Drugi Kongres fiziterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Iz naše ustanove učešće na pomenutom Kongresu imala su dva terapeuta – VFT Mirjana Radivojević i VRT Ivana Trbojević sa svojim radovima.

VRT Milan Kecman boravio je u Zagrebu, Hrvatska u periodu od 23-28.10.2018. godine na 23 ENOTHE Konferenciji i predkonferencijskim radionicama. Aktivno učešće sa radom: „Usage of evidence based practice in practice and education in Serbia“.

Međunarodna konferencija održana u Zagrebu od 16-18.11.2017. godine u organizaciji Udruženja za spinu bifidu i hidrocefalus „Aurora“, Hrvatska. Iz naše ustanove Konferenciji je prisustvovala VRT Ivana Trbojević.