Стручна усавршавања у 2018. години

22.03.2018. на Клиници за рехабилитацију је одржан стручни састанак на тему „Дензитометријска дијагноза остеопорозе“, предавач Др Снежана Мијатовић, који је акредитован под бројем А-1-550/18.

18. Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем .„Оптимизација функционисања и квалитета живота“,  од 24. до 27. маја 2018.,Златибор. Клиника се представила са следећим радовима:

 1. Проф. др Љубица Константиновић: „Значај функционалне процене у неурорехабилитацији;
 2. Доц. др Александра Видаковић: „Селекција функционалних скала и тестова-Опште скале процене функционалности;
 3. Др Србислав Стевановић: „Квалитет живота и ограничења у интеракцији са околином деце са церебралном парализом“;
 4. Др Раде Бабовић: „Параолимпијска медицина“.
 5. Др Синди Родић: „Функционалност особа са мултиплом склерозом у односу на форме болести“
 6. Др Данијела Вукићевић: „Коришћење моторног профила детета у процени и праћењу деце у узрасту до 18 месеци“.
 7. Др Сузана Дедијер Дујовић: „Електромиографске мапе као параметар у праћењу опоравка хода након можданог удара (приказ случаја) и Приказ ефеката Церебролизина на опоравак говора након можданог удара-приказ случаја;
 8. Др Александар Павловић: „Терапијски ефекти специјалне технике осцилаторних, клизајућих, пасивних покрета у третману пацијената са остеоартрозом колена“.

Марсеј, Француска од 02. до 07. јула 2018.  др Сузана Дедијер Дујовић, као најбољи млади истраживач, представљала земљу у Европској летњој школи за физијатре.

Дводневни курс-обука за Квалитативну процену спонтане моторике, одржан 1. и 2. фебруара 2018., у организације Клинике, а под руководством проф. Мијне Хадерс Алгре, професора развојне неурологије из Гронингена.

Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула, предавање „Стимулисање развоја деце предшколског узраста“, предавач др Данијела Вукићевић, јун 2018. године.

Семинар „Кортикално оштећење вида“, организатор Удружење  „Центар личног развоја“, под руководством стручњака  Дневног центра за рехабилитацију деце и омладине „Мали дом“ из Загреба, Нови Сад, јун 2018. године, учесник др Данијела Вукићевић.

Обука за коришћење Бајли 3 скале под руководством Betty Hutchon, интернационалног тренера за примену Bayley Scales III, организатор удружење „Центар Личног развоја, Нови Сад, 29. и 30 септембар. Обуци присуствовала др Данијела Вукићевић.

Од октобра месеца у Клиници планирано одржавање 7 Вебинара, обука за примену инстурумента Сензорни профил 2, под руководством проф. Winifred Wiese Dunn из Канзаса.

Курс „English in Early Childhood: Language Learning and Development”  који је организован  од стране Future Learn и British Consil, присуство логопеда Смиље Вукотић.

Први Национални конгрес са мећународним учешћем „Здравствени професионалци-прошлост, садашњост, будућност“, Дивчибаре од 31.05. до 03.06.2018. године у организацији Удружења здравствених професионалаца. Наша установа се представила са три рада:

 1. „Здравствено васпитни рад у превенцији настанка и лечењу лимфедема“, аутор м.с. Љиљана Милетић,
 2. „Неурорехабилитација-телесни инвалидитет-однос породице и заједнице“, аутор ВСС Славица Вићентијевић;
 3. „Унапређење комуникације у здравству у пријемним службама“, аутор ВСС Оливера Славов.

По предлогу Министарства здравља РС (од 15. до 20 октобра 2018.).  посета/боравак ВФТ Данијеле Судар у Клиници ACIBADEM, Истамбул, Турска.

More Than Words, Hanen workshop, одржана новембра. 2018. г. Организатор, домаћин и учесник радионице за логопеде. Обука за рад са децом са поремећајем из спектра аутизма, децом са тешкоћама социјалне комуникације и саветодавни рад са њиховим родитељима. Присуствовала логопед Смиља Вукотић.

Смернице за скрининг, дијагностику и интервенције код деце са поремећајем из спектра аутизма, ДЕАПС. Присуствовала логопед Смиља Вукотић. Новембар 2018. г.

Montesori – космичко образовање, одржано октобра 2018. г. Обука за примену Монтесори педагошких принципа у раду са децом предшколског узраста. Присуствовала логопед Смиља Вукотић.

Diagnosis and Management of Childhood Apraxia of Speech Using Dynamic Tactile and Temporal Cueing – 3, одржано августа 2018. г. Приказ методе ДТТЦ која важи за најбољи начин дијагностике и третмана деце са говорном апраксијом. Присуствовала логопед Смиља Вукотић.