Стручни колегијум

Чланови стручног колегијума су здравствени радници са високом школском спремом, који су начелници организационих јединица или служби.