Дијагностичка служба

Данашње Одељење дијагностике са терапијом поседује савремене компјутеризоване уређаје за комплетна неурофизиолошка и уродинамска испитивања и спада међу најмодерније у земљи. Просечно се у овом Одељењу годишње прегледа око 1000 пацијената. У Одељењу дијагностике са терапијом обрађују се пацијенти Клинике, али и „спољни“ пацијенти, који су упућени из других здравствених установа и поједини болесници којима је потребно извршити дијагностичку процедуру.

У свом саставу Одељење дијагностике са терапијом има кабинет неурофизиолошке дијагностике, кабинет за кардиоваскуларну, респираторну и периферну васкуларну дијагностику, кабинет за психодијагностику, кабинет за дефектолошку дијагностику и терапију, лабораторију за клиничку, биохемијску дијагностику. Неурофизиолошка дијагностика обавља се у три основне области, односно изводе се три стручне процедуре: електроенцефалографија, електромиографија и уродијагностика. За уродијагностику користи се компликовани и скупи апарат којим се може испитати проток урина, извршити цистометрија, одредити профил уретралног притиска и извршити цистометрија са електромиографијом. Кардиоваскуларна дијагностика обухвата: ЕКГ, ехокардиографију са колор Допплером , Холтер мониторинг и 24 часовни мониторинг крвног притиска (АБПМ) и Доплер периферних крвних судова. Кабинет поседује и савремен апарат за централну остеодензитомерију. Наведеном дијагностиком пацијентима хоспитализованим на Клиници за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ прати се здравствено стање, односно функција мишића, мокраћне бешике, електрична активност мозга, густина коштане масе и друго.