Prijemno odeljenje

U Ambulantno-polikliničkoj delatnosti Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ obavlja se prijem, dijagnostika i terapija lica na rehabilitaciji.

Preglede za ambulantne pacijente (u toku prepodnevnog rada) danas obavlja 22 lekara specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Prosečno se obavi oko 80 pregleda pacijenata dnevno, odnosno oko 20.000 godišnje.

Prijemno-ambulantno odeljenje u svom sastavu ima apoteku, sterilizaciju i kabinet poslova socijalnih radnika.
Računarska tehnologija je uvedena u svim ambulantama ove službe 2000. godine.

Vrste ambulantnih pregleda
Pored lekara specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u okviru ambulantne delatnosti je specijalističko – konsultativna služba za urologiju, ortopediju i pedijatriju.