Пријемно одељење

У Амбулантно-поликлиничкој делатности Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ обавља се пријем, дијагностика и терапија лица на рехабилитацији.

Прегледе за амбулантне пацијенте (у току преподневног рада) данас обавља 22 лекара специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију. Просечно се обави око 80 прегледа пацијената дневно, односно око 20.000 годишње.

Пријемно-амбулантно одељење у свом саставу има апотеку, стерилизацију и кабинет послова социјалних радника.
Рачунарска технологија је уведена у свим амбулантама ове службе 2000. године.

Врсте амбулантних прегледа
Поред лекара специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију у оквиру амбулантне делатности је специјалистичко – консултативна служба за урологију, ортопедију и педијатрију.