Одељење “ А “ (Неуролошко одељење)

У Служби за рехабилитацију неуролошких болесника третиране су особе са оштећењем мозга и кичмене мождине. Овакви пацијенти представљају највећи изазов за успешну рехабилитацију, јер највише захтевају мултидисциплинарни и високостручни тимски рад, што је била поставка од самог оснивања Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“.

У Служби за рехабилитацију неуролошких болесника третиране су особе са оштећењем мозга и кичмене мождине. Овакви пацијенти представљају највећи изазов за успешну рехабилитацију, јер највише захтевају мултидисциплинарни и високостручни тимски рад, што је била поставка од самог оснивања Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“.

Делатност Службе за рехабилитацију неуролошких болесника данас је одређена врстом болесника које третира и обавезама које проистичу из статуса Клинике као врхунске здравствене установе у области рехабилитације. У Служби се обавља: 1. стационарна и амбулантна рехабилитација особа са оштећењем мозга, 2. функционална, клиничка и неурофизиолошка дијагностика, 3. едукација кадрова из области неуролошке рехабилитације, 4. научноистраживачки рад.

У складу са савременим схватањима, да је одељење простор где се врши рехабилитација кроз целодневне активности, 1998. године извршена је реконструкција зграде ове Службе, са циљем да се смештај пацијената подигне на виши ниво и да се стационар и простори за специфичне терапије сместе у функционалној целини под један кров.

Служба за рехабилитацију неуролошких болесника располаже са 70 постеља; 22 постеље се налазе у двокреветним апартманима и полуапартманима. Грађевински и опремом којом располаже Служба задовољава високе стандарде неге и терапија.