Одељење “ Б “ (Неуро-ортопедско одељење)

Рехабилитација квадриплегичара и параплегичара чинила је сегмент делатности Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ од њеног оснивања. Са порастом саобраћајног трауматизама број оваквих пацијената се повећава, па је 1970. године организована посебна болничка јединица за рехабилитацију квадриплегичара и параплегичара у оквиру одељења за рехабилитацију болесника са оштећењем ЦНС – а. Касније, 1996. године садашње руководство Клинике издваја ову групу пацијената у засебну болничку целину, планском реконструкцијом ранијег одељења за професионалну рехабилитацију, и формира Службу за рехабилитацију неуро – ортопедских болесника. Издвајање пацијената у Службу за рехабилитацију неуро – ортопедских болесника је плод увођења нове концепције рада са пацијентима са различитим видовима оштећења кичмене мождине.

Пацијенти се у Службу примају преко амбулантно – поликлиничке службе Клинике и на основу консултативне сарадње са Ортопедском клиником КЦС, Ортопедском службом Ургентног центра КЦС, Специјалном ортопедско – хируршком болницом „Бањица“, Неурохируршким клиникама ВМА и КЦС, Неуролошким институтом КЦС, у којима се пацијенти примарно збрињавају, а касније се из ових установа пацијенти директно преводе на рехабилитациони третман у ову Службу.

После примарног лечења у овим здравственим установама уз рану рехабилитацију, после око месец дана, зависно од врсте повреде или обољења, у Служби се примењује рехабилитација мобилизације, дакле покретања и активирања свих функција које су остале неоштећене. Рехабилитација пацијената требало би да траје три до четири месеца, али се због компликација разноврсног типа продужава.

У Служби за рехабилитацију неуро – ортопедских болесника, популарном Одељењу “ Б „, налази се 76 постеља у 14 болесничких соба, од којих су 4 собе са вишим стандардом. Постеље су намењене за делатност интензивне неге (16 постеља ), за делатност полуинтензивне неге (25 постеља ) и за делатност опште неге (24 постеље ). Јединица за кинезитерапију има адекватно опремљену салу за 25 пацијената, јединица радне терапије има салу опремљену великим бројем уређаја и машина за третман 8-10 пацијената, као и јединица електротерапије за третман 5-6 пацијената.