Одељење “ Ц “ (Реуматолошко одељење)

Служба за рехабилитацију реуматолошко – ортопедских болесника има 33 постеље. У 2001. години на лечење у ову службу је примљено 252 болесника, чије је лечење просечно трајало 42 дана.

У Служби се обавља: амбулантно и стационарно лечење; рехабилитација и физикално лечење особа оболелих од реуматско – ортопедских болести и периферно васкуларних болести; функционална клиничка дијагностика и процена радне способности особа оболелих од реуматско – ортопедских болести; и стручно – едукативни и научно – истраживачки рад.

Рад у Служби се обавља тимски, по савременим принципима рехабилитације и лечења, што обухвата здравствено – просветни рад и едукацију болесника и целодневну активност са циљем побољшања функције локомоторног апарата, скраћења периода функционалне инсуфицијенције и смањења или елиминације последица болести и побољшања квалитета живота. После тимске обраде и функционалне процене болесника, постављају се кратко – и дугорочни циљеви рехабилитације и лечења, који се спроводе тимски, континуирано и комплексно.

Чланови тима прате савремена достигнућа у области рехабилитације болесника са реуматско – ортопедским болестима и периферне васкуларне болести, и активно учествују на домаћим и међународним стручним скуповима, профилним стручним састанцима у оквиру едукације унутар Службе, Клинике и Медицинског факултета Универзитета у Београду.