Одељење “ Д “ (Дечије oдељење )

Данашња Служба бави се процесом хабилитације и рехабилитације деце, која су груписана у две категорије: 1. деца са физичким сметњама, 2. деца са комбинованим сметњама у развоју. Сметње у развоју су последица: 1. урођених мана, 2. стечених обољења или повреда ЦНС, периферног нервног система или коштанозглобног система. Пацијенти су узраста од 15 дана до 19 година. Терапија се пружа хоспитализованој деци и амбулантним пацијентима. Просечно дневно има око 70 -100 амбулантних пацијената. Рад се одвија тимски, мултидисциплинарном акцијом стручњака ( лекара специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, медицинских сестара, физиотерапеута, радних терапеута, психолога, логопеда, дефектолога, социјалног радника, инструктора за спорт, уметника, васпитача и лекара консултаната педијатра, ортопеда, уролога и других по потреби, као и ортотичара из ортопедског предузећа „Рудо“) и родитеља и самих пацијената.

Служба за хабилитацију и рехабилитацију деце Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ обавља више делатности:

  1. здравствену, кроз тимски рад по методологијама за одређене патологије;
  2. васпитно – образовну, кроз рад васпитача из дечије установе „Савски венац“;
  3. образовну, за децу школског узраста, кроз осмогодишњу наставу, коју спроводе наставници основне школе „Др Драган Херцог“, по редовном и специјалном програму ( припрема школског градива одвија се уз помоћ дефектолога );
  4. друштвену, кроз организовање приредби ( уз активно учешће деце на одељењу, деце из других школа, естрадних уметника ), организовање излета, посета јавним местима, организовање изложби радова деце пацијената, посета познатих јавних личности ( песника, сликара, драмских уметника );
  5. едукативну, као наставна база за лекаре на специјализацији и практична настава за студенте дефектологије, терапеуте и медицинске сестре ВМШ, терапеуте и медицинске сестре СМШ;
  6. научно – истраживачку, кроз евалуацију примењених метода хабилитације и рехабилитације код различитих патолошких стања деце са сметњама у развоју;
  7. сарадњу, са педијатријским установама ( Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Универзитетска дечија клиника, Институт за ортопедско – хируршке болести „Бањица“, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Нови Сад ) и педијатријским службама домова здравља у Београду и Србији.