Одељење “ Е “ (Трауматолошко одељење)

Од самог оснивања Центра за оспособљавање инвалида за рад у Београду 1952. године, међу пацијенима су била и она лица која су спадала у групу ортопедских и трауматолошких болесника. Ови болесници у стационару највеће виле, која је била први објекат за рехабилитацију, били су подељени на мушки и женски део. Почетком седамдесетих година 20- ог века отвара се у Центру посебно одељење за ове болеснике, у оквиру рехабилитације одраслих. Тада је на одељењу било 46 постеља.

Од 1991-1996. године примљено је 368 рањеника, већином тежих и непокретних, од којих је и већина тимским радом стручњака ове службе успешно рехабилитована.

Од јуна 1995. године Служба се враћа у поменуту предратну вилу без лифта, где има 48 постеља. У новембру 2000. године Служба добија још 22 постеље, од малог “ Ц “ одељења, где је до тада био део вертебролошке делатности.

За даљи развој ове Службе планира се изградња новог објекта са око 70 постеља и са свом пратећом опремом, спајањем садашње службе за рехабилитацију неуролошких болесника и службе за рехабилитацију неуро – ортопедских болесника.

Такође, планира се даљи развој метода и приступа рехабилитацији ортопедско – трауматолошких болесника, нези пацијената, превенцији и лечењу декубиталних промена. У центру пажње ће бити и даље болесници са уграђеним вештачким зглобовима кука, туморским протезама, реинплантираним дисталним деловима горњих екстремитета и доњих екстремитета, политраумама, тежим оштећењима меких ткива и периферних живаца. Посебна пажња ће бити и убудуће посвећена едукацији младих кадрова свих профила, учешћу на стручним састанцима, конгресима, секцијама, сусретима и сл.