Elektroterapija

Elektroterapija se sprovodi u skladu sa principima savremene elektroprocedure. Smeštena je od nedavno u novim, adekvatno i moderno opremljenim prostorijama. Poseduje mnoge savremene elektroaparate, a stručni rad je na visokom nivou. Obzirom da se elektroterapija primenjuje kod velikog broja bolničkih i ambulantnih pacijenata, sve više se iskazuje potreba za proširenjem njenih kapaciteta.