Fizioterapija

Fizioterapija se obavlja u šest zasebnih jedinica: fizioterapijski blok „A“ odeljenja ( cerebrovaskularna oboljenja ); fizioterapijski blok „B“ odeljenja ( povrede i oboljenja kičme ); fizioterapijski blok „C“ odeljenja ( vertebrologija i reumatologija ); fizioterapijski blok „D“ odeljenja ( dečja patologija ); fizioterapijski blok u zgradi terapije radom ( ambulantno – poliklinički pacijenti ); fizioterapijski blok u zgradi namenski građenoj za terapije – velika fiziosala ( interni pacijenti traume i reumatologija ). Fizioterapijski blokovi su namenski opremljeni prema potrebama pacijenata, stolovi, strunjače, razboji, švedske merdevine, puliaparati, kose ravni, statički bicikli, trenažeri, oscilatorni stolovi, stepenice, ramovi za suspenziju, ramovi za trakciju, sitni rekviziti, a u dečijoj fiziosali i prigodni sportski rekviziti i funkcionalne igračke. U salama se sprovode i rekreativne aktivnosti sa elementima sporta i igre. Sport, kao jedinstvo fizičke aktivnosti i emocionalnog zadovoljstva, organizovan je na namenskim terenima u parku Klinike. U svim pomenutim fizioterapijskim jedinicama metodologija je jedinstvena i obavlja se individualno, a po potrebi i grupno. Plan rada donosi lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, a sprovodi se uz stalnu komunikaciju između lekara i fizioterapeuta. Sve promene nastale u toku tretmana se registruju odgovarajućim testovima, u vidu usvojenih obrazaca i izveštaja i prilažu u medicinsku dokumentaciju.

Bitan segment rada je ocena radne sposobnosti, koja se obavlja za pacijente u ambulantno – polikliničkoj službi i pacijente Klinike posle završenog bolničkog lečenja.