Radna terapija

Radna terapija se u Klinici obavlja na četiri punkta: dečjem odeljenju, „A“ odeljenju, „B“ odeljenju i u namenski građenom objektu ambulantno – polikliničke službe. U terapiji radom se koriste sredstva prema potrebi osposobljavanja pacijenata. Oprema nije nova i savremena, te se taj nedostatak nadoknađuje njenim prilagođavanjem, umešnošću i entuzijazmom radnih terapeuta. Nju čine razboji različite vrste i veličine ( vertikalni, horizontalni ), razne zanatske mašine, alati različitog tipa, raznovrsni materijali, kuhinja prilagođena za obuku izvođenja aktivnosti u kućnim uslovima potrebni elementi za obuku samoobrazovanja. Dečje odeljenje poseduje specifičnu opremu prilagođenu potrebama dece: igračke, igre namenjene razvoju funkcija i stimulaciji saznajnih sposobnosti, kompjuter koji je izrazito stimulativan u radu sa decom. Radna terapija je još u osnivanju Ustanove postavljena u skladu sa filozofijom rehabilitacije da pacijenta vrati u njegovu društvenu sredinu optimalno osposobljenog za samostalni život i rad. Mnogobrojni komplimenti vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva koji su obišli ovu Ustanovu potvrđuju pravilnost njenog organizovanja i razvoja. U terapiji radom sprovodi se prvenstveno funkcionalna radna terapija, u skladu sa priznatim principima i metodologijom. Posebno mesto u radnoj terapiji zauzima izrada pomagala ortoza, čija su svrha i cilj poznati, kao i izrada i adaptacija rekvizita potrebnih za izvođenje aktivnosti u svakodnevnom životu i u kućnim uslovima. Plan rada indukuje lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, koji je zatim u stalnoj komunikaciji sa radnim terapeutom, što omogućava praćenje promena nastalih tokom terapije. Sve promene se registruju i prilažu u medicinsku dokumentaciju u vidu izveštaja.