Радна терапија

Радна терапија се у Клиници обавља на четири пункта: дечјем одељењу, „А“ одељењу, „Б“ одељењу и у наменски грађеном објекту амбулантно – поликлиничке службе. У терапији радом се користе средства према потреби оспособљавања пацијената. Опрема није нова и савремена, те се тај недостатак надокнађује њеним прилагођавањем, умешношћу и ентузијазмом радних терапеута. Њу чине разбоји различите врсте и величине ( вертикални, хоризонтални ), разне занатске машине, алати различитог типа, разноврсни материјали, кухиња прилагођена за обуку извођења активности у кућним условима потребни елементи за обуку самообразовања. Дечје одељење поседује специфичну опрему прилагођену потребама деце: играчке, игре намењене развоју функција и стимулацији сазнајних способности, компјутер који је изразито стимулативан у раду са децом. Радна терапија је још у оснивању Установе постављена у складу са филозофијом рехабилитације да пацијента врати у његову друштвену средину оптимално оспособљеног за самостални живот и рад. Многобројни комплименти врхунских стручњака из земље и иностранства који су обишли ову Установу потврђују правилност њеног организовања и развоја. У терапији радом спроводи се првенствено функционална радна терапија, у складу са признатим принципима и методологијом. Посебно место у радној терапији заузима израда помагала ортоза, чија су сврха и циљ познати, као и израда и адаптација реквизита потребних за извођење активности у свакодневном животу и у кућним условима. План рада индукује лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, који је затим у сталној комуникацији са радним терапеутом, што омогућава праћење промена насталих током терапије. Све промене се региструју и прилажу у медицинску документацију у виду извештаја.