Linkovi

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
http://www.zdravlje.gov.rs

Republički fond za zdravstveno osiguranje
http://www.rfzo.rs

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
http://www.zdravlje.org.rs

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“
http://www.batut.org.rs

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije
http://www.fizijatri.org

Zdravstveni savet Srbije
http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs

Srpsko lekarsko društvo
http://www.sld.org.rs

Lekarska komora Srbije
http://www.lks.org.rs

Regionalna lekarska komora Beograd
https://www.rlkbg.org.rs

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
http://www.kmszts.org.rs

Društvo fizioterapeuta Srbije
http://www.fizio.org.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva
https://www.alims.gov.rs

Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
http://www.mfub.bg.ac.rs

Moj doktor (Integrisani Zdravstveni Informacioni Sistem)
https://www.mojdoktor.gov.rs/

PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/