Линкови

Министарство здравља Републике Србије
http://www.zdravlje.gov.rs

Републички фонд за здравствено осигурање
http://www.rfzo.rs

Градски завод за јавно здравље Београд
http://www.zdravlje.org.rs

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“
http://www.batut.org.rs

Удружење за физикалну и рехабилитациону медицину Србије
http://www.fizijatri.org

Здравствени савет Србије
http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs

Српско лекарско друштво
http://www.sld.org.rs

Лекарска комора Србије
http://www.lks.org.rs

Регионална лекарска комора Београд
https://www.rlkbg.org.rs

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
http://www.kmszts.org.rs

Друштво физиотерапеута Србије
http://www.fizio.org.rs

Агенција за лекове и медицинска средства
https://www.alims.gov.rs

Медицински Факултет Универзитета у Београду
http://www.mfub.bg.ac.rs

Мој доктор (Интегрисани Здравствени Информациони Систем)
https://www.mojdoktor.gov.rs/

ПубМед
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/